• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

DOTYCZY NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU –  KONKURS 4/2021/EFS/PG - KOMUNIKAT


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2684-dotyczy-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantu-konkurs-4-2021-efs-pg.html
Na podstawie Umowy UM_SE.433.1.242.2017 o dofinansowanie Projektu grantowego „Projekty grantowe St [...]

Na podstawie Umowy UM_SE.433.1.242.2017 o dofinansowanie Projektu grantowego „Projekty grantowe Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach osi 11”

i zgodnie z zapisami Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych          Część B Procedury wyboru i oceny Grantobiorców wraz z Procedurą wdrażania projektów objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (Oś 11) oraz po uzyskaniu zgody Zarządu Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zarząd LGD podjął decyzję w sprawie zwiększenia alokacji dostępnych środków dla naboru 4/2021/EFS/PG:

Alokacja środków dla w/w  naboru przed zmianą 696 135,27

Alokacja środków dla w/w naboru  po zmianie 721 539,49 PLN

Załączniki:

W poniedziałek 28 lutego 2022r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na projekty z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej PROW 2014-2020.


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2681-w-poniedzialek-28-lutego-2022r-zakonczylismy-przyjmowanie-wnioskow-na-projekty-z-zakresu-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-prow-2014-2020.html
W konkursie – wnioski, mogli składać mieszkańcy naszego obszaru (powiat włocławski) na pokryc [...]

W konkursie – wnioski, mogli składać mieszkańcy naszego obszaru (powiat włocławski) na pokrycie kosztów związanych z zakupem nowych maszyn/ urządzeń niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej. W konkursie przyszły przedsiębiorca mógł ubiegać się o dofinansowanie w wysokości max. 50 000.00zł. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Otrzymywaliśmy wiele telefonów w zakresie warunków otrzymania wsparcia, zasad przyznawania pomocy, udzielaliśmy też doradztwa. Zainteresowanie to przełożyło się na dużą ilość złożonych wniosków: 27 projektów po 50 000,00 daje kwotę 1 350 000zł.

W konkursie dysponowaliśmy kwotą 293 537,29€, co przy średnim kursie € 4,5zł. daje nam kwotę 1 320 917,80zł ta kwota pozwoli na dofinansowanie 26 projektów.

Poniżej liczba złożonych wniosków przez przedsiębiorców z danej gminy:

Choceń: 6 wniosków

Izbica Kujawska: 6 wniosków

Włocławek: 4 wnioski

Brześć Kujawski: 3 wnioski

Lubień Kujawski:2 wnioski

Miasto Kowal: 2 wnioski

Gmina Kowal: 1 wniosek

Chodecz: 1 wniosek

Lubraniec: 1 wniosek

Fabianki: 1 wniosek

wnioski                                                                                                                           .

Obecnie trwa weryfikacja wstępna wniosków w biurze LGD a następnie Rada LGD dokona oceny i wyboru projektów do dofinansowania. O wynikach wyboru będziemy informowali wszystkich wnioskodawców jak również wyniki zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

Informacja z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 22.02.2022 r. – konkurs 3/2021/EFS/PG


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2683-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniu-22-02-2022-r-konkurs-3-2021-efs-pg.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr 3/2021/EFS/PG  w zakresie Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

czytaj więcej

Informacja o posiedzeniu Rady


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2680-informacja-o-posiedzeniu-rady-8.html
W dniu 08.03.2022 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się [...]

W dniu 08.03.2022 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków o powierzenie grantu w konkursie 4/2021/EFS/PG w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie tematycznym Kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym . Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych , samopomocowych,

b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji, zgodnie z procedurą wyboru operacji  zgodnie z procedurą wyboru operacji.

 

Załączniki:

Posiedzenie Rady


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2679-posiedzenie-rady-27.html
W dniach 01-02.03.2022 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie [...]

W dniach 01-02.03.2022 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia zgodnie z procedurą wyboru operacji, złożonych w ramach konkursu 1/2022 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym Rozwój działalności gospodarczej .

Załączniki:

Informacja o posiedzeniu Rady


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2677-informacja-o-posiedzeniu-rady-7.html
W dniu 22.02.2022 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się [...]

W dniu 22.02.2022 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków o powierzenie grantu w konkursie 3/2021/EFS/PG w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie tematycznym Kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym . Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, zgodnie z procedurą wyboru operacji.

Załączniki:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis do konkursu 2/2022


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2676-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis-do-konkursu-2-2022.html
Załączniki: Wzór formularza informacji przedstawiony [...]
Załączniki:

Projekt "STARTER - Młodzi w biznesie" realizowany przez - Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2672-projekt-starter-mlodzi-w-biznesie-realizowany-przez-izbe-przemyslowo-handlowa-w-toruniu-oraz-wyzsza-szkole-gospodarki-w-bydgoszczy.html
 W ramach powyższego projektu trwa obecnie pierwszy nabór formularzy rekrutacyjnych do projek [...]

 W ramach powyższego projektu trwa obecnie pierwszy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu, potrwa on do 27 stycznia 2022r., kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie, wsparcie jest kierowane do osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, informacja o projekcie znajduje się na:

Więcej informacji na stronie internetowej https://www.iph.torun.pl/oferta/starter/

informacja o pierwszym naborze - https://www.iph.torun.pl/oferta/starter/aktualnosci

Załączniki:

DOTYCZY NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU – KONKURS 1/2020/EFRR/PG


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2671-dotyczy-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantu-konkurs-1-2020-efrr-pg.html
Na podstawie aneksu nr 2 do Umowy nr WP-II-D.433.7.2.2018 zawartej w dniu18 kwietnia 2018r. o dofina [...]

Na podstawie aneksu nr 2 do Umowy nr WP-II-D.433.7.2.2018 zawartej w dniu18 kwietnia 2018r. o dofinansowanie Projektu grantowego  „Projekty grantowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach osi 7” Zarząd LGD podjął decyzję w sprawie zmiany Zasad udzielania wsparcia na projekty  w ramach naboru objęte grantem w ramach konkursu 1/2020/EFRR/PG

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji projektu.

Przed zmianą:  Termin zakończenia realizacji projektu – nie później niż do 30 września 2021r.

Po zmianie:  Termin zakończenia realizacji projektu – nie później niż do 31 sierpnia 2022r.

  

Wydłużenie terminu realizacji poszczególnych projektów objętych grantami, na które zostały już zawarte umowy o powierzenie grantu, wymaga:  złożenia przez Grantobiorcę wniosku o zmianę umowy wraz z zaktualizowanym wnioskiem o powierzenie grantu,  uzyskania pozytywnej opinii Rady LGD oraz zawarcia aneksu do umowy.

Załączniki:

Doradztwo do naboru 2/2022 – podejmowanie działalności gospodarczej


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2670-doradztwo-do-naboru-2-2022-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki   zaprasza na doradztwo w r [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki   zaprasza na doradztwo w ramach ogłoszonego naboru 2/2022 - w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

Doradztwo jest świadczone bezpłatnie i jest udzielane w godzinach pracy biura. Pierwszeństwo w korzystaniu z doradztwa mają osoby/podmioty, które zapisały się na doradztwo świadczone w biurze LGD. Zapisy na doradztwo przyjmowane są drogą telefoniczną, emaliową bądź też osobiście. Dodatkowo doradca po wykonanej usłudze doradczej, w przypadku spotkania bezpośredniego przekazuje osobie korzystającej z doradztwa do wypełnienia ankietę . Po udzielonym doradztwie pracownik wpisuję osobę /podmiot, któremu udzielił doradztwa na listę doradztwa prowadzoną przez pracownika. Doradztwo punktowane w ramach danego konkursu jest udzielane od dnia ogłoszenia danego konkursu do przed ostatniego dnia naboru.   Osoba/ podmiot po udzielonym doradztwie wypełnia obowiązkowo ankietę i kartę doradztwa. Pracownicy   biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki nie ponoszą    odpowiedzialności za wynik oceny wniosku i przyznanie dotacji uczestnikowi doradztwa.

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 14

Wczoraj 86

W tym tygodniu 300

W tym miesiącu 14

Odwiedzin ogółem 160988

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska