• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Noc Kupały w Chodczu


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2728-noc-kupaly-w-chodczu.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 18 czerwca 2022r. uczestniczy [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 18 czerwca 2022r. uczestniczyło w wydarzeniu – Noc Kupały w Chodczu. Podczas imprezy plenerowej w godzinach od 18.00 do 22.00 w mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Lokalnej Grupy Działania udzielali informacji o Lokalnej Strategii Rozwoju i jej głównych zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, ogłaszanych konkursach, warunkach udzielania pomocy, szkoleniach oraz doradztwie. W trakcie imprezy LGD zapewniło animacje oraz konkursy dla najmłodszych. Ponadto pracownicy LGD rozdawali ulotki oraz gadżety. Podczas imprezy uczestnicy mogli również skosztować żurku.    

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2732-spotkanie-informacyjne-4.html
W dniu 20 czerwca 2022 roku w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym gm. Baruchowo odbyło się spotkanie [...]

W dniu 20 czerwca 2022 roku w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym gm. Baruchowo odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne pt. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata  2014-2020 – w jakim miejscu jesteśmy? ” Zaprezentowana została perspektywa finansowa 2014-2020 – założenia lokalnej strategii rozwoju. Poruszone zostały następujące zagadnienia:

    Konkursy PROW 2014-2020

    Konkursy grantowe oś 11 RPO WK-P 2014-2020

    Konkursy grantowe oś 7 RPO WK-P 2014-2020

    Konkursy w 2022 r.

    Stan wdrażania LSR.

Na spotkaniu zaprezentowany został również stan wdrażania nowej strategii LSR. Stowarzyszenie od początku wdrażania LSR ogłosiło 19 konkursów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – drogi(1 konkurs), infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (4 konkursy), dziedzictwo kulturowe (1 konkurs), 6 konkursów na podjęcie działalności gospodarczej (premie), 7 konkursów na rozwój działalności gospodarczej. LGD ogłosiło również 9 konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z zakresu Rewitalizacji, 2 konkursy – kluby pracy, 1 konkurs – granty 7, 11 konkursów na projekty grantowe w ramach osi 11 skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z otoczenia oraz 1 konkurs Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży.

Bardzo dziękujemy przybyłym gościom za uczestnictwo. Mamy nadzieję, że przekazane informacje i poruszone tematy przybliżyły działalność Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Walne zebranie


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2726-walne-zebranie-3.html
Dnia 20 czerwca 2022 roku w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym gm. Baruchowo  odbyło się Walne [...] Dnia 20 czerwca 2022 roku w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym gm. Baruchowo  odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. W ramach zebrania przedstawiono i przyjęto uchwały dotyczące sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021. Podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2021. Ostatnim punktem obrad było przedstawienie planu działania Zarządu na rok 2022.

Czytaj więcej...

Szkolenie/ spotkanie informacyjne do konkursu 4/2022


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2725-szkolenie-spotkanie-informacyjne-do-konkursu-4-2022.html
W dniu 14 czerwca 2022 roku obyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne dotyczące naboru wni [...]

W dniu 14 czerwca 2022 roku obyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach osi 7- Aktywność lokalnej młodzieży  - projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży.

Przedmiotem szkolenia były:

 Lokalne kryteria wyboru operacji RPO 7,

 Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji   ,

 Lista warunków udzielenia wsparcia oraz analizę wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie.

Czytaj więcej...

ZAPRASZAMY - KUPAŁA CHODECZ 2022


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2724-zapraszamy-kupala-chodecz-2022.html
W dniu  18 czerwca (sobota)  będziemy uczestniczyli w imprezie KUPAŁA CHODECZ  2022 [...]

W dniu  18 czerwca (sobota)  będziemy uczestniczyli w imprezie KUPAŁA CHODECZ  2022.

 

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem informacji o działalności LGD, możliwości pozyskania dofinansowań, ogłaszanych konkursach zapraszamy do namiotu LGD – do punktu informacyjnego. Czekamy na Państwa od godziny 18.00

W najbliższy czasie będziemy również:

16 lipca - piknik w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym,

17 lipca - piknik w Izbicy Kujawskiej,

15 sierpnia - piknik Miasto Kowal,

20 sierpnia - piknik w Lubieniu Kujawskim.

Do zobaczenia!!!

Biuro nieczynne


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2723-biuro-nieczynne-2.html
Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022 roku (piątek) biuro Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiącz [...]

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022 roku (piątek) biuro Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia.

  

Posiedzenie Rady


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2722-posiedzenie-rady-29.html
W dniu 20.06.2022 r. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Rada [...] W dniu 20.06.2022 r. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Rada dokona ponownej oceny wniosku nr 235/2022/R  złożonego w ramach konkursu 1/2022 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym Rozwój działalności gospodarczej .

Wręczenie nagród za konkurs fotograficzny „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA II”


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2721-wreczenie-nagrod-za-konkurs-fotograficzny-w-obiektywie-mlodego-kujawiaka-ii.html
  W czwartek 9 czerwca 2022 roku o godzinie 15.00 w Choceniu odbyło się podsumowanie konkurs [...]  

W czwartek 9 czerwca 2022 roku o godzinie 15.00 w Choceniu odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA II”. Złożone fotografie były oceniane w trzech kategoriach wiekowych 6-9 lat, 10-13 lat, 14-18 lat. Nagrodzonych zostało 12 uczestników. Wszystkim laureatom konkursu zostały wręczone dyplomy, nagrody: głośniki bezprzewodowe. Dodatkowo Komisja wyróżniła 7 osób, którym wręczone zostały dyplomy i upominki. Nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

KONKURS FOTOGRAFICZNY „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA II”-zmiana regulaminu i poprawna lista nagrodzonych


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2718-konkurs-fotograficzny-w-obiektywie-mlodego-kujawiaka-ii-zmiana-regulaminu-i-poprawna-lista-nagrodzonych.html
W związku z otrzymaniem dużej ilości prac w kategorii 2 na konkurs fotograficzny pt. „W OBIEKTY [...]

W związku z otrzymaniem dużej ilości prac w kategorii 2 na konkurs fotograficzny pt. „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA II”, informujemy, iż regulamin konkursu został zmieniony.

Prace zostały ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

- 6-9 lat – 3 nagrody,

- 10-13 lat – 5 nagród,

- 14-18 lat – 4 nagrody,

Do pobrania:

Nowy regulamin konkursu

Poprawna lista osób nagrodzonych

OSOBY NAGRODZONE W KONKURSIE  FOTOGRAFICZNYM „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA II”


Kategoria


Imię i nazwisko


Gmina
6-9 LAT

Jakub Nelsen

Chodecz

Julia Nelsen

Chodecz

Jan Nowakowski

Brześć Kujawski
10-13 LAT

Marcel Westenholtz

Chodecz

Maciej Malicki

Chodecz

Oliwia Matusiak

Kowal

Wojciech Sawicki

Brześć Kujawski

Jakub Kwaśniak

Brześć Kujawski
14-18 LAT

Kornelia Golis

Lubień Kujawski

Julia Murawska

Chodecz

Zofia Ziółkowska

Brześć Kujawski

Rozalia Pyrek

Brześć Kujawski

Wyniki Konkursu fotograficznego „ W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA II”


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2717-wyniki-konkursu-fotograficznego-w-obiektywie-mlodego-kujawiaka-ii.html
Dnia 3 czerwca 2022 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Kon [...]

Dnia 3 czerwca 2022 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Konkursie fotograficznym „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA II”.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 151 fotografii od 54 uczestników. Złożone prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych 6-9 lat, 10-13 lat, 14-18 lat. Komisja konkursowa wybrała w każdej kategorii wiekowej cztery najlepsze prace (nagrody to sprzęt muzyczny). Dodatkowo komisja wyróżniła 7 prac. Zapraszamy do obejrzenia galerii najlepszych fotografii poniżej. O odbiorze nagród poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

Czytaj więcej...

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 19

Wczoraj 86

W tym tygodniu 305

W tym miesiącu 19

Odwiedzin ogółem 160993

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska