• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

KOMUNIKAT - dotyczy naboru wniosków o powierzenie grantu 4/2021/EFS/PG


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2747-komunikat-dotyczy-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantu-4-2021-efs-pg.html
Na podstawie  Umowy UM_SE.433.1.242.2017 z dnia 20 grudnia 2017r. o dofinansowanie Projektu gra [...]

Na podstawie  Umowy UM_SE.433.1.242.2017 z dnia 20 grudnia 2017r. o dofinansowanie Projektu grantowego  „Projekty grantowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach osi 11”  i zgodnie z zapisami Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część B Procedury wyboru i oceny Grantobiorców wraz z Procedurą wdrażania projektów objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (Oś11)  oraz na podstawie zawartego aneksu nr 4  do w/w umowy z dnia 30.06.2022r.

Zarząd LGD podjął decyzję w sprawie zmiany alokacji dostępnych środków dla naboru    4/2021/EFS/PG

Alokacja środków dla w/w naboru przed zmianą 721 539,49zł

Alokacja środków dla w/w naboru po zmianie  744 781,49

Załączniki:

Posiedzenie Rady


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2745-posiedzenie-rady-31.html
W dniu 23 sierpnia2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu o godz. 9:00 odbędzie się [...]

W dniu 23 sierpnia2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia zgodnie z procedurą wyboru operacji, złożonych w ramach konkursu 4/2022 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym Aktywność lokalnej młodzieży  – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży


Załączniki:

Impreza własna LGD promująca LSR już za nami.


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2744-impreza-wlasna-lgd-promujaca-lsr-juz-za-nami.html
W dniu 16 lipca 2022 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zorganizowa [...]

W dniu 16 lipca 2022 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zorganizowała  Imprezę własną LGD promującą Lokalną Strategię Rozwoju, która odbyła się w Goreniu Dużym gm. Baruchowo w godzinach 14.00-19.00. Podczas imprezy w mobilnym punkcie informacyjnym udzielane były informacje dotyczące wdrażanych programów przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki m.in. o ogłaszanych konkursach przez LGD, warunkach udzielania pomocy, dokumentacji konkursowej, szkoleniach, doradztwie. Podczas wydarzenia LGD zapewniła uczestnikom: darmowe animacje dla dzieci m.in. dmuchańce, zjeżdżalnie, zabawy z animatorami, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami i gadżetami LGD oraz żurek.

Czytaj więcej...

Informacja z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 14.07.2022 r. – konkurs 3/2022


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2743-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniu-14-07-2022-r-konkurs-3-2022.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr  3/2022 na działanie w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.  Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym zostały przekazane do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

1. uzyskania negatywnej oceny zgodności z LSR, albo

2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo

3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo

4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

Czytaj więcej

Piknikowa Izbica już za nami


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2740-piknikowa-izbica-juz-za-nami.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 17 lipca 2022 r. uczestniczył [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 17 lipca 2022 r. uczestniczyło w wydarzeniu Piknikowa Izbica 2022. Podczas imprezy w godz. 16.00-20.00 w mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Lokalnej Grupy Działania udzielali informacji o Lokalnej Strategii Rozwoju, planowanych naborach, zasadach przyznawania dofinansowania. W trakcie imprezy LGD zapewniło animacje oraz konkursy dla najmłodszych, ponadto rozdawało ulotki, gadżety, balony. Na imprezie znalazło się również coś dla smakoszy – uczestnicy imprezy mogli skosztować pysznego żurku.

Czytaj więcej...

Piknik – Izbica Kujawska


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2739-piknik-izbica-kujawska-2.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza na piknik w Izbicy Kujawskie [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza na piknik w Izbicy Kujawskiej w dniu 17 lipca 2022 roku, który odbędzie się na stadionie miejskim. W trakcie imprezy w godzinach od 16:00 do 20:00 w mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Lokalnej Grupy Działania będą udzielać informacji o lokalnej strategii rozwoju, ogłaszanych naborach  i zasadach udzielania pomocy. Podczas imprezy LGD zapewnia działania animacyjne, konkursy z gadżetami LGD oraz żurek.

Do zobaczenia !!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza na Imprezę własną LGD promującą Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 w dniu 16 lipca 2022 roku w Goreniu Dużym gm. Baruchowo.


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2738-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-zaprasza-na-impreze-wlasna-lgd-promujaca-lokalna-strategie-rozwoju-na-lata-2014-2020-w-dniu-16-lipca-2022-roku-w-goreniu-duzym-gm-baruchowo.html
Impreza odbędzie się na terenie Zielonej Szkoły w godzinach 14.00 - 19.00      [...]

Impreza odbędzie się na terenie Zielonej Szkoły w godzinach 14.00 - 19.00
          

Podczas imprezy będą udzielane informacje dotyczące wdrażanych programów przez Lokalną Grupę Działania  Dorzecza Zgłowiączki m.in. o ogłaszanych konkursach przez LGD - warunki  udzielania  pomocy, dokumentacja konkursowa, szkolenia, doradztwo.  Podczas wydarzenia  LGD  zapewnia: darmowe  animacje  dla dzieci m.in. dmuchańce, zjeżdżalnie, zabawy z klaunem, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami,  żurek.

Serdecznie zapraszamy

Posiedzenie Rady


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2730-posiedzenie-rady-30.html
W dniu 14.07.2022 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się [...]

W dniu 14.07.2022 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia zgodnie z procedurą wyboru operacji, złożonych w ramach konkursu 3/2022 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Załączniki:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2727-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2014-2022.html
CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obsz [...]

bez tytulu 2100d
CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel ma przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie społeczności lokalnej i jej animację, czego efektem będzie ożywienie społeczne na obszarach lokalnych. Dodatkowym efektem będzie rewitalizacja miejscowości wiejskich, która będzie uzupełnieniem dla podejmowanych działań aktywizacyjnych.

W ramach celu ogólnego 2 realizowane jest:

Przedsięwzięcie 2. - Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych.

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi priorytetowej 7 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 11 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność; Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Cel ogólny 2 jest realizowany poprzez następujące typy operacji:

 • Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów konkursowych.
 • Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów grantowych.
 • Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów grantowych.

 

 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego 2 Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD dnia 30 maja 2022 ogłosiła konkurs na aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 7.

 

Termin składania wniosków: od dnia 20 czerwca 2022r. do dnia 11 lipca 2022r.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizacje pozarządowe.

Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 100% w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach ogłoszonego naboru można uzyskać dofinansowanie na projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym:

 • pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny, np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych, lodowisk, kręgielni;
 • pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania, np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów, doposażenie lokalnych zespołów lub orkiestr w stroje czy instrumenty.

 

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, BY MÓC UZYSKAĆ WSPARCIE - 15 PKT

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 54 284 66 69.

Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku.

 

Więcej informacji o działalności LGD na stronie http://www.kujawiaki.pl/ lub pod numerem telefonu 54 284 66 69.

Informacja


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2729-informacja-27.html
W sobotę 19 czerwca br. mieliśmy okazję uczestniczyć w niezwykłej uroczystości potrójnego jub [...]

W sobotę 19 czerwca br. mieliśmy okazję uczestniczyć w niezwykłej uroczystości potrójnego jubileuszu:

                  60- lecia KGW  Kruszyn

                  35 – lecia Zespołu Folklorystycznego „Kruszynioki”,

                  40 –lecia pracy społecznej Pani Ireny Muszyńskiej.

 

Pani Irena  pełni funkcję Przewodniczącej KGW Kruszyn  jest też kierownikiem zespołu folklorystycznego  „Kruszynioki” jak również  od wielu lat współpracuje z naszym LGD pełniąc w nim funkcję członka Rady.

Na ręce Pani Ireny składamy jeszcze raz gratulacje i podziękowania  dla wszystkich członków KGW jak i zespołu „Kruszynioki” za krzewienie wśród społeczeństwa lokalnych tradycji i folkloru. Życzymy zdrowia i kolejnych pięknych jubileuszy.

                         

                                Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 16

Wczoraj 86

W tym tygodniu 302

W tym miesiącu 16

Odwiedzin ogółem 160990

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska