Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Walne Zebranie

http://www.kujawiaki.pl/2805-walne-zebranie-4.html
Uprzejmie zawiadamiamy, iż dnia 24 maja 2023 roku o godz. 12-tej w Zielonej Szkole, Goreń Duży 37 [...]

Uprzejmie zawiadamiamy, iż dnia 24 maja 2023 roku o godz. 12-tej w Zielonej Szkole, Goreń Duży 37, 87-821 Baruchowo, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki- sprawozdawcze.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022.
 5. Dyskusja.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022.
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2022.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 11. Dyskusja.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2022
 14. Dyskusja.
 15. Przedstawienie zmian w statucie Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki.
 1. Dyskusja
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nowego brzmienia statutu Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki.
 3. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zatwierdzenia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
 5. Dyskusja
 6. Przedstawienie planu działania Zarządu na rok 2023.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Projekty uchwał znajdują się do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia www.kujawiaki.pl - zakładka MENU -dokumenty LGD.

Polecane artykuły:

Rekrutacja uczestników do projektu „PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJE Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI”

Informujemy, iż w terminie 07.04.2023r. -22.04.2023r. odbędzie się nabór uczestników do projektu pn. „PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJE Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI” Nr RPKP.11.01.00-04-0029/22 realiz [...]

KONKURS FOTOGRAFICZNY „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA III”

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, L [...]
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 17

Wczoraj 86

W tym tygodniu 303

W tym miesiącu 17

Odwiedzin ogółem 160991

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska