Stowarzyszenie lokalna grupa działania dorzecza zgłowiączki

Inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Mapa


Punktów na mapie: 151 dla których
» Całkowita wartość projektu łącznie wynosi: 13900447.1 zł
» Wartość dofinansowania łącznie wynosi: 7034455.58 zł

Sortowanie:
Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa projektu
Nazwa prawna beneficjenta
Obszar realizacji projektu
Nazwa działania
Temat priorytetu

Nazwa projektu:
Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym na świetlicę wiejską w Fabiankach
Nazwa prawna beneficjenta:
Gmina Fabianki
Obszar realizacji projektu:
Gmina Fabianki
Nazwa działania:
Odnowa wsi
Lokalizacja:
Fabianki 87B
Działka Nr 219/3, obręb geodezyjny nr 0005 - Fabianki
Temat priorytetu:
Świetlice wiejskie
Zobacz więcej Pokaż na mapie
Nazwa projektu:
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Cypriance
Nazwa prawna beneficjenta:
Gmina Fabianki
Obszar realizacji projektu:
Gmina Fabianki
Nazwa działania:
Odnowa wsi
Lokalizacja:
Cyprianka 107
Działka Nr 253/10, obręb geodezyjny nr 0002 - Cyprianka
Temat priorytetu:
Infrastruktura sportowa
Zobacz więcej Pokaż na mapie
Nazwa projektu:
Budowa chodnika w miejscowości Mikanowo
Nazwa prawna beneficjenta:
52.735499, 18.920249
Obszar realizacji projektu:
Gmina Lubanie
Nazwa działania:
Odnowa wsi
Lokalizacja:
Mikanowo, gm. Lubanie
Dz. ewidencyjna 126, obręb Mikanowo
Temat priorytetu:
Inny
Zobacz więcej Pokaż na mapie
Nazwa projektu:
Budowa placów zabaw w Gąbinku i Kociej Górce
Nazwa prawna beneficjenta:
Gmina Lubanie
Obszar realizacji projektu:
Gmina Lubanie
Nazwa działania:
Małe projekty
Lokalizacja:
Gąbinek dz. ew. 13/6, Kocia Górka dz. ew. 77
gm. Lubanie
Temat priorytetu:
Inny
Zobacz więcej Pokaż na mapie
Nazwa projektu:
Budowa placu rekreacyjnego w Lubaniu
Nazwa prawna beneficjenta:
Gmina Lubanie
Obszar realizacji projektu:
Gmina Lubanie
Nazwa działania:
Małe projekty
Lokalizacja:
Lubanie, gm. Lubanie
Dz. ewidencyjna 77/12, 77/13 obręb Lubanie
Temat priorytetu:
Miejsca rekreacji
Zobacz więcej Pokaż na mapie
Nazwa projektu:
Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej
Nazwa prawna beneficjenta:
Gmina i Miasto Izbica Kujawska
Obszar realizacji projektu:
Gmina Izbica Kujawska
Nazwa działania:
Małe projekty
Lokalizacja:
m. Izbica Kujawska, działka nr 528/3
Temat priorytetu:
Inny
Zobacz więcej Pokaż na mapie
Nazwa projektu:
Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szczkowo
Nazwa prawna beneficjenta:
Gmina i Miasto Izbica Kujawska
Obszar realizacji projektu:
Gmina Izbica Kujawska
Nazwa działania:
Małe projekty
Lokalizacja:
m. Szczkowo, działka nr 82/2
Temat priorytetu:
Inny
Zobacz więcej Pokaż na mapie
Nazwa projektu:
Budowa placu zabaw w Chodeczku
Nazwa prawna beneficjenta:
Miasto i Gmina Chodecz
Obszar realizacji projektu:
Gmina Chodecz
Nazwa działania:
Małe projekty
Lokalizacja:
Chodeczek
nr działki 152/6 obręb nr 0003
Temat priorytetu:
Inny
Zobacz więcej Pokaż na mapie
Nazwa projektu:
Budowa placu zabaw w Fabiankach
Nazwa prawna beneficjenta:
Gmina Fabianki
Obszar realizacji projektu:
Gmina Fabianki
Nazwa działania:
Małe projekty
Lokalizacja:
Chełmica Duża
Działka Nr 327, obręb geodezyjny nr 0005 - Fabianki
Temat priorytetu:
Inny
Zobacz więcej Pokaż na mapie
Nazwa projektu:
Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chełmicy Małej
Nazwa prawna beneficjenta:
Gmina Fabianki
Obszar realizacji projektu:
Gmina Fabianki
Nazwa działania:
Odnowa wsi
Lokalizacja:
Chełmica Mała
Działka Nr 131, obręb geodezyjny nr 0003 - Chełmica Mała
Temat priorytetu:
Inny
Zobacz więcej Pokaż na mapie
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.